Önsöz

Saygıdeğer okuyucular,


Yarım yüzyılı aşkın bir süredir Almanya’da bulunan insanımız, toplumun her alanında katma değerini sunmaya devam etmektedir. 1960’lı yıllarda buraya gelen büyüklerimiz, Baden-Württemberg Eyaleti’nin ihracata dönük ekonomik yapısına uygun olarak bilgi gerektiren emek yoğun sektörlerde çalışmış; teknolojik gelişim paralelinde gerek resmi makamlar, gerek çalıştıkları firmalar tarafından verilen eğitim programlarına katılmışlardır. Böylece, teknik bilgilerini artırmışlardır. Bu eğitim, aynı zamanda, insanımızın ekonomik ve ticari nitelikli faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesine imkân tanımıştır.

Eğitim, üzerinde önemle durduğumuz bir konu olup, bilinçlenme süreci ailede başlamaktadır. Genç nesiller daha eğitimli yetişmektedir. Aslında bu, modern çağa uyum sağlama bakımından da bir zorunluluktur. Yeni meslekler oluşmakta, yeni uzmanlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu sürece ayak uydurmak, eğitim sayesinde mümkündür. Baden-Württemberg Eyaleti’ndeki eğitim imkânlarının daha fazla kullanılmakta olduğunu, toplumumuzla temaslarımızda memnuniyetle görmekteyiz.

Görev bölgemizdeki üniversitelerde ve meslek yüksekokullarında, toplumumuzdan gençlerin sayısının her geçen gün daha da artmakta olduğunu biliyoruz. Bilim yuvaları olarak üniversiteler ve meslek yüksekokulları, geleceğimizi güvenceye alan eğitim seviyemiz bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Gençlerimizin bir taraftan mümkün olan en yüksek eğitim seviyesini hedeflemesi arzu edilirken, diğer taraftan mesleki eğitimin vereceği avantajları da göz ardı etmemelerinde fayda bulunmaktadır. Nitekim mesleki eğitime devam edenler, eğitim sistemindeki geçişkenlik sayesinde öğrenimlerine devam edebilmektedir.

Baden-Württemberg Eyalet Ekonomi, Çalışma ve İskan Bakanlığı tarafından desteklenen “Kendine Güven, Meslek Öğren” isimli kampanya sayesinde, mesleki eğitimin önemi konusunda ilave bir bilinçlenme sağlanabileceğini ümit ediyorum.

Bu düşüncelerle kampanyaya başarılar diliyorum.

 

M. Erkan Öner
T.C. Stuttgart Başkonsolosu