Meslek egitimi hakkinda

Teori ve uygulamadan oluşan bir karışım

Bir işyerinde edinilen meslek eğitimi, gençlerin büyük çoğunluğunun seçtiği yoldur, yani „normal“ eğitim budur. Öğrenilecek meslekten veya eğitimin süresinden bağımsız olarak, bu tür eğitim hep teori ile uygulamanın birbirini tamamlaması demektir.

Uygulama kısmı eğitimin verildiği işyerinde gerçekleşir. Seçtiğin mesleğe ve işyerinin büyüklüğüne göre, firmanın farklı bölümlerinde yapılan çalışmaları öğrenirsin. Bu eğitime paralel olarak da meslek okuluna devam edersin. Oradaki dersler ise  ya haftada bir veya iki gün, ya da blok ders şeklindedir. Blok ders, bir veya bir kaç hafta boyunca devamlı olarak meslek okuluna gitmeyi gerektirir.

Eğitimin boyunca normalde iki sınava katılırsın. Bunlardan birincisi, eğitim süresinin ortasındaki ara sınav, ikincisi ise süre sonundaki bitiş sınavıdır. Alacağın diploma ise tüm Almanya‘da geçerlidir.

Seçilen mesleğe göre, eğitim süresi iki yılla üçbuçuk yıl arası değişmektedir. Çok başarılıysan, bu sürenin kısalması da mümkündür.

Bazı özel durumlarda, örneğin genç anne ve babalar için, mesleki eğitimi yarım günlük mesai ile yapmak da mümkündür.

Nihayet; unutma ki, daha henüz işyerinde eğitim sırasında kendi paranı kazanıyorsun.

 

Gut-ausgebildet.de

Eğitimini alabileceğin meslekler hakkında daha
fazla bilgi için www.gut-ausgebildet.de
sayfasına bakabilirsin.